Proveren način da umirite bilo koju vrstu bola bebe

Ove promene na noktima su česta pojava. UPOZORENJE!

Koliki je obim ovih mnogouglova?