Od danas, gluvim i nagluvim osobama dostupan jedinstveni vodič za obilazak Kalemegdana!

Od danas, 14 maja 2018. godine gluvim i nagluvim osobama biće dostupan jedinstveni “audio vodič” za obilazak Beogradske tvrđave. Promocija vodiča organizovana je u Stambol kapiji na Gornjem gradu Beogradske tvrđave.

 

Prisutnima će se obratiti predstavnici JP “Beogradska tvrđava”, Gradske organizacije gluvih Beograda, Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, Istraživačko-razvojnog centra Fakulteta organizacionih nauka i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Nakon toga planirano je razgledanje lokaliteta u okviru Beogradske tvrđave uz korišćenje vodiča i razgovor sa članovima zajednice gluvih o kvalitetu vodiča.

 

.
.
pinterest

Gluvim i nagluvim osobama biće na raspolaganju sedam tablet računara sa jedinstvenom aplikacijom, koja sadrži mapu sa 22 lokacije – 22 audio priče prevedene na srpski znakovni jezik (u video formi), kao i uputstvo za korišćenje vodiča i osnovne informacije o projektu. Tableti će biti dostupni u Stambol kapiji na Beogradskoj tvrđavi.

 

.
.
pinterest

Projekat “Tvrđava za sve” realizovala je Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) u partnerstvu sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda i u saradnji sa JP “Beogradska tvrđava” i Istraživačko-razvojnim centrom Fakulteta organizacionih nauka. Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

.
.
pinterest

Gluve i nagluve osobe, zbog komunikacionih barijera, imaju ograničeni pristup kulturnim sadržajima koji su namenjeni svim građanima. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom garantuje pravo osoba sa invaliditetom na učešće u kulturnom životu.

Prevod audio vodiča na srpski znakovni jezik doprinosi poštovanju tog prava i omogućuje članovima zajednice gluvih da prate kulturne sadržaje u Beogradu i time budu punopravno uključeni u društvenu zajednicu.

izvor: beogradska tvrdjava